Publisher

Zoty poskytuje řešení nejen pro řízení rizik, ale i pro publikaci procesů vytvořených ve specializovaných externích modelovacích nástrojích.

Zoty Publisher umožňuje publikovat procesní diagramy vytvořené v modelovacích nástrojích ARIS Architect a ARIS Designer. Jiné externí modelovací nástroje nejsou v současné době podporovány.

Diagram v ARIS Connect
Náhled diagramu v Zoty Designer.
Diagram v Zoty Publisher

“Zoty Publisher je určen primárně pro uživatele procesních nástrojů ARIS.”

Vedle samotné publikace poskytuje Zoty Publisher též nástroje tzv. sociální kolaborace napříč organizací. Díky tomu lze aktivně zapojit do systému neustálého zlepšování procesů prakticky celou organizaci. Od vlastníků procesů až po řadové zaměstnance.

Komentáře k diagramu v Zoty

Pokročilá nastavení přístupových oprávnění garantují, že každý uvidí jen to, kam je mu povolen přístup.

Nastavení oprávnění uživatelů, nebo rolí v Zoty.
Nastavení oprávnění v Zoty

O pravidelnou aktualizaci publikovaného procesního modelu se postará osvědčená integrační platforma DataLink. Ta zajišťuje pravidelnou synchronizaci mezi publikační databází v Zoty a pracovní databází ARIS, kde jsou procesní diagramy vytvářeny a aktualizovány.

Administrátor má k dispozici uživatelsky čitelné reporty o každé proběhlé synchronizaci.

Ukázka seznamu importovaných souborů do Zoty designer.
Seznam importovaných souborů a přehled změn

Zoty Publisher vs. ARIS Connect

Proč mít Zoty Publisher, když přímo na platformě ARIS existuje publikační řešení ARIS Connect? Není výhodné mít všechny nástroje, tj. modelovací i publikační, na jedné softwarové platformě, od jednoho výrobce?
Ano, je. Přesto existuje řada důvodů, proč zákazníci namísto ARIS Connect volí Zoty Publisher.

Proč zákazníci volí Zoty Publisher?

 • Oceňují variabilnější způsob licencování
  Zoty lze pořídit nejen formou předplatného (subscription), ale na rozdíl od ARIS i jako trvalou licenci (tzv. perpetual licence).
 • Nemají často jinou volbu
  Vyměnit staré, již nepodporované publikační řešení ARIS Publisher, za nový ARIS Connect, vždy nelze. Přesněji, výrobce neumožní poskytnout tuto licenci žádnému stávajícímu zákazníkovi bez platné maintenance smlouvy.
  Jediné řešení by bylo opustit stávající licenční model trvalých licencí a s celou konfigurací ARIS přejít na předplatné. Znamená to vzdát se stávajících licencí a stát se novým zákazníkem s předplatným. Toto řešení však nemusí být výhodné pro každého.
 • Preferují jednodušší a cenově dostupnější řešení
  Náklady na pořízení a provoz Zoty jsou řádově nižší. A i když ARIS Connect nabízí navíc řadu pokročilých funkcionalit, Zoty Publisher v tomto ohledu nijak významně nezaostává. Porovnání funkcionalit obou produktů naleznete ve srovnávacím přehledu ARIS Connect vs. Zoty Publisher.
 • Zoty myslí i na uživatele starších verzí ARIS 9
  Na platformě Zoty lze volit mezi dvěma produktovými variantami publikátoru. Zoty Publisher for ARIS 9 je optimalizován pro starší verze produktové řady ARIS 9, zatímco pro novější verze řady ARIS 10 je určen Zoty Publisher for ARIS 10.
Otázky a odpovědi

Jaký je rozdíl mezi Perpetual licence a Subscription?

Při srovnání celkových nákladů (TCO) vychází předplatné zpravidla výhodněji i ve střednědobém horizontu. Zejména pro nové zákazníky, kteří, na rozdíl od těch stávajících, nekalkulují v celkových nákladech minulé investice do pořízení trvalých licencí.

Z finančního pohledu je na trvalé licence vs. předplatné často nahlíženo také optikou CapEx vs. OpEx. Nebo-li investiční vs. provozní výdaje.
Předplatné totiž není, na rozdíl od trvalé licence, investicí, ale provozním výdajem.

To je výhoda tam, kde plánované rozpočty bývají omezovány v investičních výdajích.
Naopak tam, kde se budou hledat větší úspory v provozních IT výdajích, hrozí riziko, že pokud by kdykoliv v budoucnu nebylo zajištěno uhrazení poplatků předplatného, nebylo by pak možné licence užívat – licence expiruje (data budou dostupná, veškeré funkcionality nikoliv).
A to se může aplikacím typu Zoty nebo ARIS snadno stát. Zejména v dobách razantních škrtů v IT rozpočtech, které pak dopadají především na aplikace nepatřící mezi kritické systémy.

 
Vyzkoušejte Zoty již dnes
registration
Registrace zdarma nevyžaduje zadání platební karty.
registration
Na Váš počítač se nic neinstaluje.
registration
Nezneužijeme kontakt, který nám na sebe předáte.