Prohlášení o zpracování a ochraně osobních údajů

Společnost Zoty s.r.o., IČ: 10971033, která vyvíjí a provozuje webovou aplikaci Zoty spolu s webovými stránkami zoty.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů Zoty a návštěvníků webu jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Správa a zpracování osobních údajů

Tyto níže popsané zásady zpracování a zpracování a ochrany osobních údajů, společně s našimi všeobecnými obchodními podmínkami, stanoví podmínky, za kterých společnost Zoty s.r.o. používá a chrání veškeré osobní údaje a další informace s tím související, které jí poskytnete při používání jejích webových stránek.

Společnost Zoty s.r.o. je povinna chránit vaše soukromí, včetně osobních údajů, a tuto povinnost se zavazuje řádně dodržovat. Jakékoliv požadavky na sdělení vašich osobních údajů činíme při používání tohoto webu, i při jiných příležitostech, vždy pouze v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně našich interních předpisů, které je doplňují. Neustále sledujeme aktuální stav legislativy v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů a průběžně podle toho aktualizujeme i zpracování a ochranu osobních údajů v naší společnosti. Tyto změny a doplnění pravidel zpracování a ochrany osobních údajů pak aktualizujeme i na našich webových stránkách, což se projeví i ve změnách a aktualizaci těchto zásad zpracování a ochrany osobních údajů. Proto vás žádáme, abyste tyto naše zásady zpracování a ochrany osobních údajů pravidelně sledovali. Všechny změny našich zásad zpracování a ochrany osobních údajů hodláme provádět k posílení zpracování a ochrany vašich osobních údajů a ke zvýšení vašeho komfortu při kontaktu s námi.

Pro účely komunikace se svými zákazníky, obchodními partnery, případně návštěvníky našich webových stránek shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k plnění našich smluvních povinností, nebo pro účely naší co nejlepší vzájemné komunikace a zlepšování našich produktů a služeb, našich webových stránek či komunikace se zájemci o naše služby. Za tím účelem vás budeme také čas od času upozorňovat na změny na našich webových stránkách, produktech nebo službách. Pokud nám k tomu dáte svůj souhlas, budeme vám zasílat i informace o našich propagačních akcích, speciálních nabídkách, pro účely průzkumu trhu, a podobně.

Pro výše uvedené účely získáváme zpravidla vaše adresní (kontaktní) osobní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, adresa bydliště (případně jen poštovní směrovací číslo), e-mailovou adresu, telefonní číslo a podobně. Tyto osobní údaje získáváme vždy jen tehdy, pokud je to náš zákonný nárok, ostatní osobní údaje, jako jsou například vaše zájmy a preference, či informace o vašich návštěvách našich webových stránek, pak shromažďujeme pouze s vaším výslovným souhlasem. Tento svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

V rámci právními předpisy dovolených postupů provádíme analýzu údajů o návštěvách našich webových stránek, abychom znali zákaznické preference, návštěvnost našich webových stránek a podobně. Zároveň nám tyto informace slouží k posilování bezpečnosti našich webových stránek i bezpečnosti vašich osobních údajů. Informace o vašich osobních údajích či vašich aktivitách na našich webových stránkách poskytneme jiným osobám jen v případě, že nám to ukládají, či umožňují právní předpisy.

Zabezpečení osobních údajů

Ochrana soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Zoty s.r.o. velmi důležitá. Dodržujeme všechny platné předpisy Evropské unie, české zákony a další předpisy na zpracování a ochranu osobních údajů a všechny vaše informace považujeme za důvěrné. Máme zavedené účinné systémy na zpracování a ochranu osobních údajů a usilujeme o to, abychom zabránili neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo poškození osobních údajů zpracovávaných nebo shromážděných naším prostřednictvím, včetně našich webových stránek. Veškeré údaje chráníme silným zabezpečením a jsou umístěny v bezpečných úložištích, používáme výhradně šifrované spojení přes HTTPS.

Cookies

Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě našich webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do vašeho osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na web. Tento soubor můžete odmítnout, nebo kdykoli později vymazat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si vašich preferencí. To nám pomáhá analyzovat data o návštěvnosti webu, abychom zlepšili uživatelské prostředí našich webových stránek. Celkově nám soubory cookie umožňují sledovat, které stránky považujete za užitečné, což nám pomáhá poskytnout vám lepší uživatelský zážitek při procházení webových stránek. .

Soubory cookie neobsahují vaše osobní údaje. Více informací o cookies můžete najít například na webových stránkách https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Nad takovými webovými stránkami však nemáme žádnou kontrolu a těmto našim zásadám zpracování a ochrany osobních údajů nepodléhají. Jejich vlastní zásady zpracování a ochrany soukromí se budou vztahovat na vaše osobní údaje, které se mohou lišit od našich zásad. Vzhledem k tomu, že odkazujeme na webové stránky našich prověřených obchodních partnerů, jsme přesvědčeni, že i u nich je ochrana osobních údajů dostatečná. Nicméně pokud máte jakékoliv dotazy, měli byste se řídit informacemi na jejich webových stránkách.

Vaše kontrola nad osobními údaji

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, distribuovat ani jinak poskytovat třetím stranám, pokud k tomu nebudeme mít váš výslovný souhlas, nebo pokud k tomu nebudeme oprávněni ze zákona. Zpracování vašich osobních údajů můžete omezit zejména následujícími způsoby:

a) pokud nechcete dostávat marketingové informace, můžete tak kdykoli učinit kliknutím na odkaz v e-mailu, kde si odhlásíte všechny e-maily, které jsou vám zasílány, abyste ukončili veškerou další e-mailovou komunikaci, nebo nám to můžete sdělit poštou na adresu: Zoty s.r.o., Otiskova 2823/30, Líšeň, 628 00 Brno, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu dostupných v sekci Kontakt na stránkách www.zoty.cz;

b) za podmínek stanovených právními předpisy vám na vaši žádost poskytneme i další informace týkající se vašich osobních údajů, nebo vaše osobní údaje za podmínek stanovených právními předpisy přeneseme na základě vašeho požadavku vámi určené osobě;

c) pokud nás o to výslovně požádáte, vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, v souladu s příslušnými právními předpisy vymažeme, případně můžete využít i svého rozšířeného práva na výmaz, tzv. právo být zapomenut, pokud to bude v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pokud se domníváte, že jakékoliv vaše osobní údaje, které spravujeme nebo zpracováváme, jsou nesprávné, sdělte nám to prosím písemně na výše uvedenou adresu sídla naší společnosti nebo prostřednictvím kontaktního formuláře či e-mailu dostupných v sekci Kontakt na stránkách www.zoty.cz, kde také můžete obdržet odpovědi na své dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Zoty s.r.o. si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů i všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Uživatel i návštěvník může vždy najít aktuální verzi těchto dokumentů na adrese www.zoty.cz.

 
Vyzkoušejte Zoty již dnes
registration
Registrace zdarma nevyžaduje zadání platební karty.
registration
Na Váš počítač se nic neinstaluje.
registration
Nezneužijeme kontakt, který nám na sebe předáte.