O nás

Jsme IDS Advisory. Již více než 20 let se náš tým expertů věnuje zavádění a zlepšování systémů řízení.

Naší klíčovou kompetencí jsou poradenské a konzultační služby v oblasti procesního řízení. S tímto know-how pomáháme našim zákazníkům rozvíjet a integrovat rozličné systémy řízení, jako jsou např. kvalita, informační a kybernetická bezpečnost, environment, ochrana osobních údajů, atp. Naše osvědčená metodika, založená na procesním přístupu, využívá procesy coby základní integrační prvek všech systémů řízení.

A protože procesní přístup se dnes již neobejde bez významného zapojení risk managementu, hledali jsme pro naše zákazníky vhodnou softwarovou podporu i pro tuto oblast, namísto nevyhovujících Excelů. 

Vhodný software, který by podpořil nás i naše zákazníky při implementaci integrovaného systému řízení rizik, jsme na trhu nenašli. Takový, který by poskytoval všechny potřebné funkcionality a přitom byl jednoduchý. Software s přátelskou licenční a cenovou politikou. Uživatelsky konfigurovatelný, abychom se vyhnuli dodatečným a nákladným zakázkovým úpravám. Software, za který bychom sami byli ochotni dát peníze a mohli jej doporučit i našim zákazníkům.

Nakonec jsme se rozhodli tento software sami vytvořit. A rozšířili náš tým o špičkové vývojáře.

To je začátek příběhu Zoty.

 
Vyzkoušejte Zoty již dnes
registration
Registrace zdarma nevyžaduje zadání platební karty.
registration
Na Váš počítač se nic neinstaluje.
registration
Nezneužijeme kontakt, který nám na sebe předáte.