Zoty Publisher vs. ARIS Connect

Porovnání funkcionalit produktů ARIS Connect a Zoty Publisher.

Portál ARIS Connect Zoty Publisher
Vyhledávání nad publikovaným obsahem
Naposledy změněný obsah
Přístup k obsahu na základě rolí
Vizualizace pomocí diagramů
Vizualizace pomocí procesních kroků (optimalizováno pro mobilní zařízení)
Tabulkový pohled
Vizualizace pomocí přehledového informačního listu (fact-sheet)
Vizualizace pomocí RACI matice
Přehledový dokument pro model
Související objekty a propojení objektů
Zvýraznění obsahu dle atributů
Pohledy na model (např. swimlanes)
Zakázkové portálové doplňky
Reporting
Změna nebo přidání atributů v rámci prohlížení
Přidání objektů a vazeb v rámci prohlížení
Rozšířené filtry
Samoobslužná konfigurace
Prohlížeč SAP® transakcí
Publikace multimediálního obsahu
Oblíbené
Uživatelské profily
Zvýraznění vlastností (např. rolí)
Zvýraznění procesních cest
Integrace vložených pohledů v systémech třetích stran (např. wiki)
Informační listy v mini formátu (mini fact-sheet)
Inteligentní automatický posun v diagramech


Správa ARIS Connect Zoty Publisher
Sdílení modelu
Schválení modelu
Podávání změnových požadavků
Přehled Moje úkoly
Úprava, prohlížení nebo přidělování úkolů
Sledování historie změn
Správa uživatelských profilů a rolí
Zvýraznění objektů propojených v diagramech s komentáři nebo soubory
Zvýraznění rozlišení typů diagramů ve stromovém zobrazení
Rychlá navigace na nadřízenou entitu
Pohled na řádkový seznam všech diagramů
Kalendářový pohled
Konfigurovatelné widgety
Nastavení filtrů nezávisle pro modelování a pro publikaci


Spolupráce ARIS Connect Zoty Publisher
Komentování modelů a objektů
Štítky a filtrování dle štítků
Přihlašování k obsahu a uživatelským streamům
Veřejné a soukromé spolupracující skupiny
Notifikace k aktualizacím v rámci spolupráce
Přehled Moje aktivity
Emailové souhrnné zprávy
Exporty a archivace
Schopnost bezešvé integrace publikovaných procesů s riziky

 
Vyzkoušejte Zoty již dnes
registration
Registrace zdarma nevyžaduje zadání platební karty.
registration
Na Váš počítač se nic neinstaluje.
registration
Nezneužijeme kontakt, který nám na sebe předáte.