Hodnocení

V Zoty lze v rámci analýzy rizik hodnotit aktiva, zranitelnosti, hrozby a příležitosti. Všechna hodnocení lze libovolně upravovat pomocí konfigurovatelných schémat.

Hodnocení je jedna z nejsilnějších stránek Zoty. Hodnotit lze např. rizika, aktiva, ale i hrozby, příležitosti, zranitelnosti, či jejich vzájemné kombinace. Hodnocení lze do značné míry i automatizovat.

Zoty poskytuje nebývale široké možnosti přizpůsobení pomocí konfigurovatelných schémat hodnocení. Uživatel může modifikovat např. definici metrik – proměnných, které se vyskytují ve vzorci pro výpočet výsledného skóre. Podobně lze upravit i samotné vzorce, způsoby vizualizace a řadu dalších nastavení. Vše plně uživatelsky.

Zoty je navíc navrženo tak, aby bylo možné provádět hodnocení jedné entity dle více různých schémat hodnocení v závislosti na zvoleném metodickém přístupu. To dává managementu, spolu s cost/benefit analýzou v rámci vyhodnocení opatření, velmi komplexní podklady pro schválení vhodné strategie v plánu zvládání rizik.

Dashboard ohodnocení - porovnání dvou period

 
Vyzkoušejte Zoty již dnes
registration
Registrace zdarma nevyžaduje zadání platební karty.
registration
Na Váš počítač se nic neinstaluje.
registration
Nezneužijeme kontakt, který nám na sebe předáte.